· Nieuws

EERSTE MEER-SUBSIDIE TOEGEKEND: VERDUURZAMING SOCIALE HUURWONINGEN IN STROOMVERSNELLING

Onlangs is de eerste MEER-subsidie toegekend aan een samenwerkingsverband van twee Achterhoekse woningcorporaties, een onderhouds- en een isolatiebedrijf. De subsidie is bestemd voor samenwerkende woningeigenaren die grootschalig renoveren. Verbouwstromen ondersteunt aanvragers. ‘In ongeveer een week hadden we het voor elkaar.’ Nederland heeft nog miljoenen woningen die te veel energie gebruiken. Deze moeten vóór 2050 allemaal…

Monisha Van Heteren

· Nieuws

VERDUURZAMING VAN DE GEBOUWDE OMGEVING VEREIST SAMENWERKING

We hebben in Nederland nog miljoenen woningen die meer energie verbruiken dan nodig is. Deze willen we allemaal vóór 2050 verduurzamen. Verbouwstromen heeft samen met TNO een marktmonitor opgezet om jaarlijks te kunnen vaststellen hoever we zijn met deze doelstelling. De monitor onderzoekt drie transities die relevant zijn, namelijk: de energietransitie, materialentransitie en de transitie…

Monisha Van Heteren

· Nieuws

PROVINCIE NOORD-HOLLAND START MET DE CONTINGENTEN-AANPAK

Volgens de afspraken in het Klimaatakkoord moeten alle 7 miljoen woningen in Nederland in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat gaat nu nog veel te langzaam. Een sleutel voor versnelling ligt bij het grootschaliger en collectiever aanpakken van verduurzaming. Gemeenten hebben een regierol bij het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen. Daarvoor werken ze meestal met een…

Monisha Van Heteren

· Nieuws

TWEEJARIG INTERVISIEPROGRAMMA VOOR GEMENGDE VVE’S VAN START

Woningcorporaties moeten voor 2028 hun EFG-labels weggewerkt hebben. Veel van deze woningen zitten in gemengde VvE’s en staan daardoor voor een complex besluitvormingsproces. Onlangs startte daarom een tweejarig intervisieprogramma van Verbouwstromen waar zeven corporaties en VvE-bestuurders uit verschillende delen van het land aan meedoen.  Voor de start werd een samenwerkingsovereenkomst getekend om uitwisseling en kennisdeling…

Monisha Van Heteren

· Nieuws

RENOVATIEDEAL TWENTE GELANCEERD OM ENERGIEARMOEDE AAN TE PAKKEN 

In een gezamenlijke inspanning om energiearmoede in de grote Twentse steden te bestrijden, hebben de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo, samen met zes stedelijke woningbouwcorporaties en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een intentieovereenkomst voor de Renovatiedeal Twente ondertekend. Het initiatief komt voort uit een groeiende zorg over de situatie van inwoners die te maken hebben…

Monisha Van Heteren

· Nieuws

EERSTE AANBESTEDING IS EEN FEIT!

Afgelopen vrijdag publiceerde de Provincie Utrecht een gezamenlijke aanbesteding van elf gemeenten. Zij gaan samen hun inwoners met een koopwoning helpen om sneller energiezuinig en comfortabel te wonen. Verbouwstromen hielp hen met een opschaalbare aanpak, die ook in andere regio’s toepasbaar is.   Met hetzelfde geld meer impact “In deze aanbesteding wordt de markt uitgedaagd” vertelt Josien…

Monisha Van Heteren

· Nieuws

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN START ONDERZOEK NAAR VERSNELLING VAN WONINGVERDUURZAMING

Onze woningen moeten sneller verduurzaamd worden om de klimaatdoelen te halen en energiearmoede te bestrijden. Vaak staan woningeigenaren echter voor complexe keuzes bij het verduurzamen van hun huis. Het begint al bij het kiezen van een aanbieder uit het grote aanbod. De meeste verduurzamingen ontstaan uit een 1 op 1-traject tussen eigenaar en aanbieder. Bedrijven in…