· Nieuws

Regionale insteek: samen sterker in de NIP opgave

Met 67 deelnemers vanuit gemeenten en ontzorgers gingen we 11 april aan de slag met het Nationaal Isolatie Programma tijdens de Verbouwstromen Masterclass deel 2: Koers bepalen in NIP opgave. Deel 1 van de Masterclass was met de regio’s waar binnen gemeenten met elkaar (potentieel gaan) samenwerken. Hierin werd uiteengezet wat gemeenten in moeten regelen…

Communicatie@verbouwstromen.nu

· Nieuws

NVDE en Verbouwstromen werken aan versnellingsroutes voor
aanpak energiearmoede

Van het geld dat het Rijk dit jaar uittrok voor het energieplafond, kunnen honderdduizenden gezinnen een structureel veilige energierekening krijgen, die gemiddeld zo’n 1.100 euro lager ligt dan nu. Dat bleek uit het onderzoek Energiearmoede structureel aangepakt: Zicht op de kosten en baten van een planmatige aanpak van Ecorys dat eind maart werd gepubliceerd. Het rapport is…

Communicatie@verbouwstromen.nu

· Nieuws

Pak energiearmoede aan via grootschalige verduurzaming wijken

Pak energiearmoede aan via grootschalige verduurzaming wijken Door woningverbetering wijk voor wijk, planmatig en grootschalig aan te pakken, worden drie vliegen in één klap geslagen: energiearmoede wordt teruggedrongen, het bedrijfsleven kan opschalen en kosten reduceren en er wordt fors op aardgas en dus CO2-uitstoot bespaard. Van het geld dat het rijk dit jaar uittrok voor…

Communicatie@verbouwstromen.nu

· Nieuws

Energy-Up webtalk Investeringsstimulans voor industriële
renovatiestromen

Verbouwstromen ontwikkelt in samenwerking met ministerie BZK subsidie instrumenten gericht op de realisatie van industriële renovatiestromen. Het eerste instrument zal waarschijnlijk al in 2023 open gaan en heeft speciale aandacht voor de toepassing op label E-F-G woningen in regio’s met relatief veel energiearmoede. Tijdens deze webtalk gaan Ivo Opstelten en Simon Verduijn van Verbouwstromen in…

Communicatie@verbouwstromen.nu

· Nieuws

Onderling samenwerken cruciaal voor versnellen uitrol
(hybride)warmtepompen

Op uitnodiging van Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), Hugo de Jonge, gingen bestuurders van woningcorporaties en van installatiebedrijven elkaar in gesprek. Tijdens de Ronde tafel, op 8 februari georganiseerd door het ministerie BZK i.s.m. met het programma Verbouwstromen en koepelorganisaties Aedes en Techniek Nederland was de centrale vraag: Warmtepompen en woningcorporaties: missen we kansen om…

Communicatie@verbouwstromen.nu

· Nieuws

Verbouwstromen geeft input voor 'schrapsessie' verduurzaming
gebouwde omgeving

Begin oktober 2022 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin Kamerleden Henri Bontenbal (CDA) en Pieter Grinwis (CU) stelden dat de energietransitie in de gebouwde omgeving aanloopt tegen overbodige en onnodig complexe wet- en regelgeving. In de zorgsector werd als oplossing voor ditzelfde probleem eerder gekozen voor “ontregelen”, door bijvoorbeeld zogenaamde “schrapsessies” te…

Communicatie@verbouwstromen.nu

Contact 

Contact met Verbouwstromen? 
Algemeen: info@verbouwstromen.nu
Pers: communicatie@verbouwstromen.nu

privacy statement

Op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven over het laatste nieuws van Verbouwstromen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

 

Verbouwstromen ondersteunt het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) in het realiseren van haar doelen en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.