EERSTE MEER-SUBSIDIE TOEGEKEND: VERDUURZAMING SOCIALE HUURWONINGEN IN STROOMVERSNELLING

Onlangs is de eerste MEER-subsidie toegekend aan een samenwerkingsverband van twee Achterhoekse woningcorporaties, een onderhouds- en een isolatiebedrijf. De subsidie is bestemd voor samenwerkende woningeigenaren die grootschalig renoveren. Verbouwstromen ondersteunt aanvragers. ‘In ongeveer een week hadden we het voor elkaar.’

Nederland heeft nog miljoenen woningen die te veel energie gebruiken. Deze moeten vóór 2050 allemaal zijn verduurzaamd. Met de subsidie MEER (Meerjarige Experimenten Effectieve Renovatiestromen) ondersteunt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties koplopers. Deze organisaties laten met grootschalige renovatieprogramma’s en hoge duurzaamheidsambities zien hoe de sector deze enorme opgave in een stroomversnelling kan brengen.

De subsidie wordt verstrekt in het kader van het programma Verbouwstromen. Ze is bestemd voor woningeigenaren - zoals woningbouwcorporaties - die bij de verduurzamingsslag kiezen voor een langjarige en grootschalige samenwerking met andere woningeigenaren en bedrijven. Want door samen te werken, op te schalen en langjarige zekerheid te bieden aan de bouwbranche, kunnen met dezelfde menskracht véél meer woningen worden aangepakt.

Snel schakelen, soepel proces

De eerste MEER-subsidie gaat naar een samenwerkingsverband in de Achterhoek. Daar sloegen de corporaties Wonion en Sité Woondiensten, het onderhoudsbedrijf De Variabele en isolatiebedrijf Takkenkamp de handen ineen. Zij brengen de komende jaren 1.645 sociale huurwoningen met een slecht energielabel naar de standaard voor isolatie. Van deze woningen worden er 992 direct aardgasvrij gemaakt. Ruim 650 woningen worden ‘aardgasvrij-ready’, wat wil zeggen dat alle maatregelen zijn getroffen voor de overstap naar gasloos.

De samenwerking wordt ondersteund door Verbouwstromen. In een interview met het blad TwintigDertig vertelt Robin van der Sluijs van Sité hoe zij met de hulp van Verbouwstromen snel konden schakelen. ‘Zij kennen de subsidieregeling heel goed en konden ons vertellen wat er precies nodig is voor een goede aanvraag,’ aldus Van der Sluijs. ‘In ongeveer een week hadden we het voor elkaar. Verbouwstromen hielp ons op gang en dacht met alles mee, waardoor het proces heel soepel verliep.’

Opschaling en kostenreductie

Aan de basis van het Achterhoekse renovatieprogramma ligt de procesaanpak CTRL2050. Deze aanpak is op initiatief van De Variabele en andere bedrijven speciaal ontwikkeld om sociale huurwoningen sneller en efficiënter gasloos te maken. Hierbij wordt in de eerste fase een standaard maatregelenpakket voor de gehele woningvoorraad in kaart gebracht en worden de benodigde vergunningen geregeld.

Deze standaardisatie van maatregelen brengt versnelling. En meerdere elementen uit het pakket hebben daarbovenop ook potentie voor opschaling en kostenreductie. Denk onder andere aan dakisolatie met stro, een biobased materiaal met een korte toeleveringsketen. Of aan de innovatieve spouwmuurisolatie Airofill van Takkenkamp. Dat heeft een zeer hoge isolatiewaarde en goede duurzaamheidsprestaties. Het consortium zet ook in op een geïntegreerde energiemodule – ventilatie, verwarming, tapwater – die makkelijk kan worden geïnstalleerd. Tijdens de uitvoering wordt geleerd en verbeterd, zodat een volgende reeks woningen nog efficiënter kan worden verduurzaamd en de kosten nog verder kunnen dalen.

Steun voor grootschalige renovatie

Met de MEER-subsidie worden nog meer grootschalige renovatieprogramma’s met een gestandaardiseerde en industriële aanpak ondersteund. Op 1 mei is de eerste inschrijving voor de subsidie gesloten; er kwamen 10 aanvragen binnen. Het ministerie van BZK beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als er meer goede aanvragen zijn dan dat er budget beschikbaar is, bekijken ze of er extra middelen kunnen worden toegekend.

  • Lees hier meer over de MEER-subsidie, en hoe jouw project kan meedingen!
  • Lees het dubbelinterview met Robin van der Sluijs van Sité Woondiensten en Sjoerd Klijn Velderman van Verbouwstromen: ‘We willen in 4 jaar minimaal 1000 woningen verduurzamen’

Op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven over het laatste nieuws van Verbouwstromen?

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Verbouwstromen ondersteunt het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) in het realiseren van haar doelen en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.