Provincie Noord-Holland start met de contingenten-aanpak

Provincie Noord-Holland van start met contingenten-aanpak 

Volgens de afspraken in het Klimaatakkoord moeten alle 7 miljoen woningen in Nederland in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat gaat nu nog veel te langzaam. Een sleutel voor versnelling ligt bij het grootschaliger en collectiever aanpakken van verduurzaming. Gemeenten hebben een regierol bij het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen. Daarvoor werken ze meestal met een wijkaanpak. Maar in de praktijk blijkt dat ‘koopwijken’ zich niet zo makkelijk laten plannen. Woningeigenaren willen liever op een zelfgekozen moment aan de slag met het duurzaam maken van hun woning. Op wijkniveau komt schaalgrootte dus maar beperkt van de grond. Hoe kan het dan wel? 

Contingenten-aanpak

TNO heeft daarom de contingentenaanpak bedacht die het bedrijf Winst uit je Woning gaat testen. Jade Oudejans, Winst uit je Woning: “Momenteel wordt er bij het verduurzamen van woningen gekeken naar de behoefte van een woning en woningeigenaar. Vervolgens wordt er gekeken welke specifieke oplossing bij deze behoefte past. Deze maatwerkaanpak werkt, maar is vaak duur en bewerkelijk. Bij de contingentenaanpak is de manier van denken anders. We draaien het om. Bij deze aanpak kijken we eerst naar het aanbod: welke beproefde proposities hebben we? Waar hebben we die eerder succesvol toegepast? Wat voor type huis was dat? Vervolgens wordt binnen deze groep van vergelijkbare huizen (een contingent) gezocht naar bewoners van soortgelijke woningen, die hetzelfde willen: wie doet er mee? Daarbij ben je niet meer beperkt tot een wijk. Je kunt naar woningen in meerdere gemeenten, een regio of zelfs door het hele land kijken om een verbouwstroom in te richten.  Deze aanpak zorgt voor schaalbaar maatwerk: een passend aanbod voor de bewoners, dat door de schaalgrootte goedkoper en efficiënter wordt. Dat sluit aan bij onze visie dat verduurzaming laagdrempelig en betaalbaar moet zijn voor iedereen.

De contingenten-aanpak uitgelegd 

Provincie Noord-Holland gaat van start 

De Provincie Noord-Holland heeft geld beschikbaar gesteld om de contingenten-aanpak te gaan testen. Pim van Herk, Provincie Noord-Holland: “Toen TNO met de contingenten-aanpak kwam, was ik meteen enthousiast. We spraken het door met gedeputeerden, Energiecorporaties, Winst uit je Woning, TNO en de Klimaatmissie. Bijna alle partijen waren enthousiast en werkten het plan verder uit, om deze aanpak binnen de Provincie Noord-Holland uit te kunnen voeren. Dit uitgewerkte plan was zo sterk, dat de Provincie heeft besloten om er subsidie aan toe te kennen. Groot pluspunt is dat de database van TNO heel veel gegevens bevat. Daardoor weten we wat voor type maatregelen er kunnen of zelfs al zijn toegepast.”  

Negen gemeenten binnen de Provincie Noord-Holland gaan van start met de contingenten-aanpak. De provincie hoopt te leren dat theorie en praktijk met elkaar in overeenstemming zijn. “De rol van Winst uit je Woning wordt heel interessant”, zegt van Herk. “Zij ontwikkelen een softwaretool waarbij je mkb-bedrijven met elkaar kunt laten samenwerken. Denk hierbij aan het automatiseren van het offertetraject, afspraken maken voor installateurs en resultaten monitoren. Deze scheelt tijd en kosten, zodat ze zich kunnen bezighouden met waar ze het beste in zijn.” 

De Provincie Noord-Holland verwacht over een jaar met de eerste resultaten te kunnen komen. 

Op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven over het laatste nieuws van Verbouwstromen?

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Verbouwstromen ondersteunt het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) in het realiseren van haar doelen en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.