Technische Universiteit Eindhoven start onderzoek naar versnelling van woningverduurzaming

Onze woningen moeten sneller verduurzaamd worden om de klimaatdoelen te halen en energiearmoede te bestrijden. Vaak staan woningeigenaren echter voor complexe keuzes bij het verduurzamen van hun huis. Het begint al bij het kiezen van een aanbieder uit het grote aanbod. De meeste verduurzamingen ontstaan uit een 1 op 1-traject tussen eigenaar en aanbieder. Bedrijven in de bouw doen zo elk hun eigen ervaring op over wat goed werkt en wat juist niet. Om op te schalen hebben we meer kennis nodig en moeten we die vooral met elkaar delen. Daarom gaat de Technische Universiteit Eindhoven in opdracht van Verbouwstromen onderzoek doen. Het doel? Het gedrag van woningeigenaren in kaart brengen en zo de weg te effenen voor een snellere en effectievere verduurzaming van Nederlandse woningen. 

Om op te schalen hebben we meer kennis nodig en moeten we die vooral met elkaar delen

Het belang van verduurzaming 

Het verduurzamen van woningen is van essentieel belang om de klimaatdoelstellingen te halen en energiearmoede tegen te gaan. Vaak nemen woningeigenaren zelf het initiatief om hun huis duurzamer te maken, maar dit proces kan overweldigend zijn. Welke aanbieder kies ik, wat is de juiste volgorde bij het verduurzamen van je huis en hoe zit het met de investering? Allemaal vragen die het proces van woningverduurzaming voor eigenaren complex maken. Het onderzoek richt zich op het begrijpen van de keuzes en overwegingen die mensen maken tijdens dit proces. Het belangrijkste doel van het onderzoek is dat we door gedrag te monitoren zichtbaar maken hoe je eigenaren het beste kunt helpen hun huis duurzamer te maken. Hiervoor is het nodig om echt te begrijpen wat mensen overtuigt tijdens hun zoekproces en wat niet. 

Drie bedrijven stellen data beschikbaar 

Om dit te kunnen onderzoeken mogen de onderzoekers gebruik maken van de data van drie bedrijven die actief zijn in deze markt. De bedrijven ExaqtaWinst uit je Woning en Woon Duurzaam zijn zich bewust van het maatschappelijke belang van woningverduurzaming en zijn bereid hun inzichten en data te delen.  

Exaqta levert transitiemanagers die gemeenten en energieloketten helpen om bewoners te bereiken en die hen vervolgens ondersteunen in hun keuzes. Siem Bijman, operationeel directeur bij Exaqta is erg enthousiast over hun deelname aan het onderzoek. ‘Wij doen mee aan het onderzoek van Verbouwstromen, omdat we intrinsiek gemotiveerd zijn om bewoners het beste advies te geven voor het verduurzamen van de eigen woning. Dit onderzoek helpt ons om onze advisering naar bewoners te verbeteren. Maar het helpt ook overheden en andere bedrijven om de juiste keuzes te maken. En dat moeten we continu blijven herhalen totdat heel Nederland aardgasvrij woont’.  

Ook Winst uit je Woning is bereid om hun data beschikbaar te stellen. Hun motto: Een betere wereld begint bij een lagere energierekening. Daarom ziet directeur Innovatie & Ontwikkeling, Wigger Verschoor (foto rechts) zeker de meerwaarde van het onderzoek. ‘Wij zijn al jaren bezig met data. We zoeken uit waarom en wanneer mensen iets wel of niet doen, zodat we daar lering uit kunnen trekken. Wij weten inmiddels dat hoe meer je weet, hoe minder je weet. Alles roept weer nieuwe vragen op. Het grootste deel van de mensen is nog helemaal niet aan het nadenken over verduurzaming. Meer dan ooit moeten we leren hoe zij denken, zodat we slimmere aanpakken kunnen bedenken om ook hen aan lage energierekening te helpen. Voor ons is meedoen aan dit onderzoek daarom logisch. We delen graag alles wat we weten, want er zijn vele organisaties nodig zoals de onze. We zijn geen concurrenten. We moeten dit samen doen’. 

 

Woon Duurzaam begeleidt en ontzorgt mensen bij de overstap van een ‘grijze’ naar een ‘groene’ woning. Zij nemen deel aan dit onderzoek vanwege de grote noodzaak om informatie te vergaren en te verspreiden met betrekking tot de energietransitie naar gasloos wonen. Rense van Dijk (foto links): ‘Bij Woon Duurzaam hechten we er veel waarde aan om huiseigenaren te informeren en te adviseren over de mogelijkheden en voordelen van gasloos wonen. Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen niet alleen wij, maar ook andere partijen nog meer mensen effectiever bijstaan bij de overstap naar een gasloze woning’.  

Resultaten worden breed gedeeld 

Een essentieel aspect van dit onderzoek is het delen van de resultaten met de bredere gemeenschap. Verbouwstromen is daarin de link. De kennis die wordt opgedaan, zullen we beschikbaar stellen aan iedereen en tussentijds regelmatig worden gedeeld. Het doel is om de resultaten te presenteren op een manier die gemeenten en andere belanghebbenden in staat stelt om deze kennis te benutten en woningverduurzaming te versnellen. 

Met de start van dit onderzoek hoopt de Technische Universiteit Eindhoven een aanzienlijke bijdrage te leveren aan het versnellen van woningverduurzaming in Nederland. Voor het onderzoek zijn ze nog op zoek naar Technologisch ontwerper in opleiding (EngD). De vacature vind je hier

Op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven over het laatste nieuws van Verbouwstromen?

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Verbouwstromen ondersteunt het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) in het realiseren van haar doelen en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.