Renovatiedeal Twente gelanceerd om energiearmoede aan te pakken 

In een gezamenlijke inspanning om energiearmoede in de grote Twentse steden te bestrijden, hebben de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo, samen met zes stedelijke woningbouwcorporaties en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een intentieovereenkomst voor de Renovatiedeal Twente ondertekend. Het initiatief komt voort uit een groeiende zorg over de situatie van inwoners die te maken hebben met energiearmoede. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen die kampen met hoge energiekosten en een slecht geïsoleerde woning. 

Op woensdag 20 maart bracht demissionair minister Hugo de Jonge een bezoek aan Enschede om de intentieovereenkomst te ondertekenen. De Renovatiedeal Twente markeert een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen energiearmoede in de regio.  

Demissionair minister Hugo de Jonge ziet grote waarde in het samenwerkingsverband in Twente: "Ik ben blij dat ik woensdag in Twente deze eerste Renovatiedeal kan ondertekenen. Dit soort initiatieven helpt ons om in de praktijk te leren hoe we sneller en slimmer kunnen verduurzamen. Daarom zal ik in heel Nederland op zoek gaan naar kansrijke samenwerkingsverbanden, zodat we in alle regio's de verduurzaming kunnen versnellen en energiearmoede aan kunnen pakken." 

De Renovatiedeal Twente stelt zichzelf als doel om 7.000 woningen in Almelo, Enschede en Hengelo uit de energiearmoede te hebben geholpen in 2030. Het verduurzamen van deze woningen omvat het verbeteren van isolatie, het herstellen van de bouwkundige staat van de woningen en het gereedmaken van aardgasvrij wonen. De deal richt zich op zowel koop- als huurwoningen.

Eric Markvoort, bestuurder van woningcorporatie Welbions: “Verduurzamen en daarmee (ook) de lasten beperken is één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Dat kunnen we niet alleen. Door deze Renovatiedeal kunnen we als samenwerkende partners meer woningen verduurzamen. En daarmee de energiearmoede nog beter bestrijden. Als corporaties trekken we hierin graag samen op met de partners.”  

Vernieuwende aanpak gericht op samenwerking 

“De Renovatiedeal Twente is geïnspireerd op de doelstellingen van de Twentse Ontzorg Financiering”, legt wethouder Jeroen Diepemaat namens de deelnemende gemeenten uit: “Daar is de intentieovereenkomst Renovatiedeal Twente uit voortgekomen. Ons doel is een ‘ontzorgingsaanbod’ te kunnen bieden aan onze inwoners die te maken hebben met energiearmoede. Met deze vernieuwende aanpak gaan we verkennen hoe we dit stap voor stap kunnen creëren om vervolgens te kunnen opschalen.”  

Energiearmoede in Twente 

De drie Twentse steden bevinden zich in de categorie van Nederlandse steden met de meeste energiearmoede. Dit vraagt om een grootschalige en geïndustrialiseerde aanpak. Het doel is om deze specifieke groep inwoners te helpen en om de algehele energietransitie te versnellen. Hoewel het initiatief wordt toegejuicht, zijn er ook uitdagingen. Zo moeten samenwerkingen met belanghebbenden verder worden geconcretiseerd en is er behoefte aan meer financiële dekking voor het verduurzamen van particuliere woningen. Het vraagt ook om een transitie in de aanpak van de woningen: samen met de marktpartijen moet gekomen worden tot manieren om twee keer zoveel woningen te verduurzamen met de inzet van dezelfde hoeveelheid van schaarse vakmensen.  

Hiervoor is standaardisatie en innovatie nodig. Verbouwstromen hielp bij het opstellen van de overeenkomst en gaat samen met het consortium zorgen dat er twee keer zoveel woningen verduurzaamd kunnen worden met de inzet van dezelfde hoeveelheid, schaarse vakmensen.  

Ook aan de slag binnen jouw regio met het tegengaan van energiearmoede? Wij helpen je graag. Neem contact op met Sjoerd Klijn Velderman (Huur) of Annemieke van Doorn (Koop) via info@verbouwstromen.nu

Op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven over het laatste nieuws van Verbouwstromen?

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Verbouwstromen ondersteunt het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) in het realiseren van haar doelen en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.