Verduurzaming van de gebouwde omgeving vereist samenwerking

Verduurzaming van de gebouwde omgeving vereist samenwerking 

We hebben in Nederland nog miljoenen woningen die meer energie verbruiken dan nodig is. Deze willen we allemaal vóór 2050 verduurzamen. Verbouwstromen heeft samen met TNO een marktmonitor opgezet om jaarlijks te kunnen vaststellen hoever we zijn met deze doelstelling. De monitor onderzoekt drie transities die relevant zijn, namelijk: de energietransitie, materialentransitie en de transitie in de markt. Verbouwstromen wil voornamelijk ingrijpen op de transitie in de markt.

Impact verduurzaming niet goed zichtbaar

In de afgelopen 23 jaar is de warmtevraag in de (sociale) huursector bij meergezinswoningen het meest gedaald, met een reductie van 25%. In vergelijking hiermee was de vermindering bij eengezinswoningen een stuk lager met 15%. Momenteel ligt de voornaamste uitdaging bij eengezinswoningen (koopsector), die verantwoordelijk zijn voor 80% van de warmtevraag. De afgelopen 5 jaar is er een inhaalslag gemaakt in de koopsector op het gebied van isolatie, maar de impact van deze maatregelen blijft beperkt zichtbaar. Woningen waar bijvoorbeeld alleen op de begane grond enkel glas is vervangen, hebben weliswaar glasisolatie, maar om aan de isolatiestandaard te voldoen, zal ook de rest van het glas geïsoleerd moeten worden. Maar dit inzicht is er nu niet.

Positieve houding, maar beperkte actie

Uit de monitor blijkt dat 60% van de woningeigenaren positief is om hun woning aardgasvrij te maken. De hoeveelheid woningeigenaren die daadwerkelijk hun woning geheel of gedeeltelijk aardgasvrij gaan maken is met 25% echter een stuk lager. Een aanbod, beschikbare financiële middelen én betrouwbare informatie en advies zijn voor woningeigenaren de belangrijkste factoren voor het wel/niet aardgasvrij maken van hun woning. Maar zo’n (ontzorgend) aanbod ontbreekt vaak nog.

Focus op een integrale aanpak

Omdat een integraal en ontzorgend aanbod dus meestal niet voorhanden is, nemen eigenaren nu vooral losse maatregelen. Het is lang niet altijd duidelijk welk effect een dergelijke maatregel heeft op de energieprestatie van de woning. Om de doelstelling van 2050 te halen, is een meer integrale aanpak nodig. Er zullen meer maatregelen tegelijkertijd toegepast moeten worden én de energieprestatie moet centraal komen te staan.

De hele marktmonitor is in te zien op energy.nl

Op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven over het laatste nieuws van Verbouwstromen?

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Verbouwstromen ondersteunt het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) in het realiseren van haar doelen en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.