· Nieuws

EERSTE MEER-SUBSIDIE TOEGEKEND: VERDUURZAMING SOCIALE HUURWONINGEN IN STROOMVERSNELLING

Onlangs is de eerste MEER-subsidie toegekend aan een samenwerkingsverband van twee Achterhoekse woningcorporaties, een onderhouds- en een isolatiebedrijf. De subsidie is bestemd voor samenwerkende woningeigenaren die grootschalig renoveren. Verbouwstromen ondersteunt aanvragers. ‘In ongeveer een week hadden we het voor elkaar.’ Nederland heeft nog miljoenen woningen die te veel energie gebruiken. Deze moeten vóór 2050 allemaal…

Monisha Van Heteren

· Nieuws

VERDUURZAMING VAN DE GEBOUWDE OMGEVING VEREIST SAMENWERKING

We hebben in Nederland nog miljoenen woningen die meer energie verbruiken dan nodig is. Deze willen we allemaal vóór 2050 verduurzamen. Verbouwstromen heeft samen met TNO een marktmonitor opgezet om jaarlijks te kunnen vaststellen hoever we zijn met deze doelstelling. De monitor onderzoekt drie transities die relevant zijn, namelijk: de energietransitie, materialentransitie en de transitie…

Monisha Van Heteren

· Nieuws

PROVINCIE NOORD-HOLLAND START MET DE CONTINGENTEN-AANPAK

Volgens de afspraken in het Klimaatakkoord moeten alle 7 miljoen woningen in Nederland in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat gaat nu nog veel te langzaam. Een sleutel voor versnelling ligt bij het grootschaliger en collectiever aanpakken van verduurzaming. Gemeenten hebben een regierol bij het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen. Daarvoor werken ze meestal met een…

Monisha Van Heteren

· Nieuws

TWEEJARIG INTERVISIEPROGRAMMA VOOR GEMENGDE VVE’S VAN START

Woningcorporaties moeten voor 2028 hun EFG-labels weggewerkt hebben. Veel van deze woningen zitten in gemengde VvE’s en staan daardoor voor een complex besluitvormingsproces. Onlangs startte daarom een tweejarig intervisieprogramma van Verbouwstromen waar zeven corporaties en VvE-bestuurders uit verschillende delen van het land aan meedoen.  Voor de start werd een samenwerkingsovereenkomst getekend om uitwisseling en kennisdeling…

Monisha Van Heteren

· Nieuws

RENOVATIEDEAL TWENTE GELANCEERD OM ENERGIEARMOEDE AAN TE PAKKEN 

In een gezamenlijke inspanning om energiearmoede in de grote Twentse steden te bestrijden, hebben de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo, samen met zes stedelijke woningbouwcorporaties en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een intentieovereenkomst voor de Renovatiedeal Twente ondertekend. Het initiatief komt voort uit een groeiende zorg over de situatie van inwoners die te maken hebben…

Monisha Van Heteren

· Nieuws

EERSTE AANBESTEDING IS EEN FEIT!

Afgelopen vrijdag publiceerde de Provincie Utrecht een gezamenlijke aanbesteding van elf gemeenten. Zij gaan samen hun inwoners met een koopwoning helpen om sneller energiezuinig en comfortabel te wonen. Verbouwstromen hielp hen met een opschaalbare aanpak, die ook in andere regio’s toepasbaar is.   Met hetzelfde geld meer impact “In deze aanbesteding wordt de markt uitgedaagd” vertelt Josien…

Monisha Van Heteren

· Nieuws

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN START ONDERZOEK NAAR VERSNELLING VAN WONINGVERDUURZAMING

Onze woningen moeten sneller verduurzaamd worden om de klimaatdoelen te halen en energiearmoede te bestrijden. Vaak staan woningeigenaren echter voor complexe keuzes bij het verduurzamen van hun huis. Het begint al bij het kiezen van een aanbieder uit het grote aanbod. De meeste verduurzamingen ontstaan uit een 1 op 1-traject tussen eigenaar en aanbieder. Bedrijven in…

baja.hoedt@verbouwstromen.nu

· Nieuws

REGIONALE INSTEEK: SAMEN STERKER IN DE NIP OPGAVE

Met 67 deelnemers vanuit gemeenten en ontzorgers gingen we 11 april aan de slag met het Nationaal Isolatie Programma tijdens de Verbouwstromen Masterclass deel 2: Koers bepalen in NIP opgave. Deel 1 van de Masterclass was met de regio’s waar binnen gemeenten met elkaar (potentieel gaan) samenwerken. Hierin werd uiteengezet wat gemeenten in moeten regelen…

baja.hoedt@verbouwstromen.nu

· Nieuws

NVDE EN VERBOUWSTROMEN WERKEN AAN VERSNELLINGSROUTES VOOR AANPAK ENERGIEARMOEDE

Van het geld dat het Rijk dit jaar uittrok voor het energieplafond, kunnen honderdduizenden gezinnen een structureel veilige energierekening krijgen, die gemiddeld zo’n 1.100 euro lager ligt dan nu. Dat bleek uit het onderzoek Energiearmoede structureel aangepakt: Zicht op de kosten en baten van een planmatige aanpak van Ecorys dat eind maart werd gepubliceerd. Het rapport…

baja.hoedt@verbouwstromen.nu

· Nieuws

PAK ENERGIEARMOEDE AAN VIA GROOTSCHALIGE VERDUURZAMING WIJKEN

Door woningverbetering wijk voor wijk, planmatig en grootschalig aan te pakken, worden drie vliegen in één klap geslagen: energiearmoede wordt teruggedrongen, het bedrijfsleven kan opschalen en kosten reduceren en er wordt fors op aardgas en dus CO2-uitstoot bespaard. Van het geld dat het rijk dit jaar uittrok voor het energieplafond, kunnen 1.129.000 gezinnen een structureel…

baja.hoedt@verbouwstromen.nu

· Nieuws

ONDERLING SAMENWERKEN CRUCIAAL VOOR VERSNELLEN UITROL (HYBRIDE) WARMTEPOMPEN

(Klik op het visueel verslag voor een vergrote versie) Op uitnodiging van Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), Hugo de Jonge, gingen bestuurders van woningcorporaties en van installatiebedrijven elkaar in gesprek. Tijdens de Ronde tafel, op 8 februari georganiseerd door het ministerie BZK i.s.m. met het programma Verbouwstromen en koepelorganisaties Aedes en Techniek Nederland was de…

baja.hoedt@verbouwstromen.nu

· Nieuws

VERBOUWSTROMEN GEEFT INPUT VOOR SCHRAPSESSIE VERDUURZAMING GEBOUWDE OMGEVING

Begin oktober 2022 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin Kamerleden Henri Bontenbal (CDA) en Pieter Grinwis (CU) stelden dat de energietransitie in de gebouwde omgeving aanloopt tegen overbodige en onnodig complexe wet- en regelgeving. In de zorgsector werd als oplossing voor ditzelfde probleem eerder gekozen voor “ontregelen”, door bijvoorbeeld zogenaamde “schrapsessies” te…

baja.hoedt@verbouwstromen.nu

Contact 

Contact met Verbouwstromen? 
Algemeen: info@verbouwstromen.nu
Pers: communicatie@verbouwstromen.nu

privacy statement

Op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven over het laatste nieuws van Verbouwstromen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

 

Verbouwstromen ondersteunt het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) in het realiseren van haar doelen en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.