WEBINAR INVESTERINGSSTIMULANS VOOR INDUSTRIËLE RENOVATIESTROMEN

Verbouwstromen ontwikkelt in samen werking met ministerie BZK subsidieinstrumenten gericht op de realisatie van industriële renovatiestromen. Het eerste instrument zal waarschijnlijk al in 2023 open gaan en heeft speciale aandacht voor de toepassing op label E-F-G woningen in regio’s met relatief veel energiearmoede. Tijdens deze webtalk gaan Ivo Opstelten en Sjoerd Klijn Velderman van Stroomversnelling in gesprek met de aanbieders en corporaties uit onze achterban om de concept uitwerking, waar aan gewerkt wordt, te toetsen op bruikbaarheid en impact.

Op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven over het laatste nieuws van Verbouwstromen?

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Verbouwstromen ondersteunt het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) in het realiseren van haar doelen en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.