Experts: Begeleiding VvE's
 
Verduurzaming kan voor VvE's een lastig proces zijn. Begeleiding op het gebied van bouw, energie en financiën is nodig om goede keuzes te maken. Verbouwstromen kan ondersteuning bieden bij het besluitvormingtraject. Om een succesvol traject te kunnen doorlopen naar een goed renovatieplan werken we met drie experts en hun bureaus die hier bij kunnen helpen. Want na een slecht uitgevoerd traject gebeurt er niets. Het proces is dus heel belangrijk om als VvE stappen te kunnen zetten in verduurzaming.

Naam: Corine Erades
Functie: Architect en oprichter van Synopel
Expertise: Helpt gemengde VvE's om samen met alle eigenaren een compleet verduurzamingsplan te maken 

Een VVE is een mini-democratie en zo pakken wij het ook aan in onze haalbaarheidsonderzoeken. In je eentje ga je snel, maar samen kom je verder. Dat is soms een lange weg, maar het is wel noodzakelijk om die samen met alle eigenaren helemaal af te lopen. Bewoner-eigenaren zijn mensen die een huis gekocht hebben en die daar verantwoordelijkheid voor voelen. We hoeven ze dus niet te ontzorgen. We moeten met ze praten en alle mogelijkheden voorleggen."

“Mijn grootste zorg is dat mensen het vertrouwen verliezen in instanties. Het vertrouwen van burgers is fragiel. Dat repareer je niet zomaar. Maar ik heb daarbij een hekel aan het woord ontzorgen. Alsof je klant bent in plaats van een burger van dit land. Daarmee misken je mensen die een eigen huis gekocht hebben. We willen mensen juist bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid als eigenaar-bewoner. We adviseren heel graag hoe je dat huis kunt renoveren en verduurzamen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij jou als eigenaar."

Synopel is een van de drie VvE-experts waar Verbouwstromen mee samenwerkt. Neem contact op om te horen hoe wij jou kunnen helpen.

Naam: Rik Wessels
Functie: Adviseur en mede-eigenaar van groenoverleven.nu
Expertise: Geeft advies over concrete bouwkundige oplossingen, deelt en verspreidt kennis en zet in op gedragsverandering onder bewoners.  

Om VvE's vergaand te verduurzamen moeten er knelpunten in de regelgeving opgelost worden. Dat is mijn missie. Er zijn nogal wat regels, vaak uit wantrouwen geboren, die enorm vertragend werken. Het zou helpen als wetten elkaar niet meer tegenwerken. Daar is nog wel wat werk te doen."

Er is bovendien meer nodig dan alleen bouwkundige kennis en techniek om tot een renovatieopdracht te komen. Wij weten wat mensen nodig hebben om weloverwogen keuzes te kunnen maken."

“VvE's kiezen verrassend vaak een groot verduurzamingspakket. We geven een integraal advies op energie, onderhoud én de financiële kant van verduurzaming. Hoe kun je het zo regelen, dat het effect op de woonlasten minimaal is. Als die maandelijkse meerkosten helder zijn voor eigenaren, dan kunnen ze snel besluiten nemen.”

Groen Overleven is een van de drie VvE-experts waar Verbouwstromen mee samenwerkt. Neem contact met ons op om te horen hoe wij jou kunnen helpen.

Op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven over het laatste nieuws van Verbouwstromen?

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Verbouwstromen ondersteunt het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) in het realiseren van haar doelen en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.