Over Verbouwstromen 

Een duurzame, comfortabele en gezonde woning moet voor iedereen sneller realiteit worden. In het huidige tempo van verduurzamen halen we de klimaat-doelstellingen niet en wonen mensen te lang in slecht geïsoleerde woningen met hoge energielasten.

Wie

Een meerjarig non-profit samenwerkingsverband van De Bouwcampus, Stroomversnelling, TKI Bouw en Techniek en TKI Urban Energy.

Wat

Verbouwstromen wil opschaalbare en voorspelbare renovatiestromen ontwikkelen die het benodigde tempo en volume hebben om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en richting 2050 te kunnen realiseren.

Hoe

Verbouwstromen versterkt kansrijke samenwerkingsverbanden van vraag en aanbod gericht op een kwalitatief aanbod voor woningverduurzaming dat inpasbaar is in concrete uitvoeringsprogramma’s. We werken samen met hen aan het wegnemen van knelpunten die opschaling in de praktijk kunnen belemmeren, banen het pad voor kansrijke initiatieven en stimuleren nieuwe manieren van werken in de (ver)bouw.

 

Contact 

Contact met Verbouwstromen? 
Algemeen: info@verbouwstromen.nu
Pers: communicatie@verbouwstromen.nu

privacy statement

Op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven over het laatste nieuws van Verbouwstromen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

 

Verbouwstromen ondersteunt het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) in het realiseren van haar doelen en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.