Meerjarige Collectieve Ondersteuning

MEER-subsidie voor grootschalige renovatiestromen

MEERJARIGE COLLECTIEVE ONTZORGING

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen en om energiearmoede te verminderen moeten het tempo, de schaal en de kwaliteit van woningrenovaties omhoog. Daarom stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een maatwerksubsidie beschikbaar voor een beperkt aantal samenwerkingsverbanden die grootschalige renovatieprogramma’s met een gestandaardiseerde en industriële aanpak gaan uitvoeren. De maatwerksubsidie wordt verleend onder de naam Meerjarige Experimenten Effectieve Renovatiestromen (MEER). MEER is inmiddels gepubliceerd in de staatscourant. Informatie over indiening inclusief de te gebruiken formulieren vind je op een aparte webpagina van het ministerie.

DOEL VAN DE MCO-AANPAK

Het belangrijkste doel van deze steun aan grootschalige renovatieprogramma’s met een hoog verduurzamingsniveau is om met koplopers te laten zien dat een industriële en gestandaardiseerde aanpak de productiviteit en kosteneffectiviteit bij renovaties verbetert. Deze MEER-programma’s (samenwerkingsverbanden die deze subsidie gekregen hebben) moeten aantonen dat op deze manier meer woningen sneller worden verduurzaamd tegen lagere kosten. Hiermee vermindert het risico op energiearmoede. Dit zal ook andere vastgoedeigenaren, gemeenten en intermediairs inspireren om voor een soortgelijke aanpak te kiezen en daarmee de renovatiemarkt helpen opschalen.

ONDERSTEUNING DOOR VERBOUWSTROMEN

Verbouwstromen ondersteunt opdrachtgevers, aanbieders en overheden bij de industriële en gestandaardiseerde verduurzaming van woningen. Ons doel is om ‘kansrijke samenwerkingsverbanden’ te laten groeien en snel navolging te laten krijgen. We streven met de betrokken marktpartijen naar renovatieprogramma’s waarbinnen meerdere eigenaren en aanbieders samen op efficiënte wijze grote aantallen woningen verduurzamen tot minimaal de isolatiestandaard. MEER gaat verder. De maatwerksubsidie MEER biedt koplopers in de markt een extra steun in de rug. Door renovatiestromen in te richten kun je met MEER in de komende vier jaar een groot aantal woningen (tenminste 500) verduurzamen, waarbij je tenminste 50% CO-reductie realiseert. De subsidie wordt vastgesteld op 120 EUR per door de verduurzaming gerealiseerde ton CO-reductie in energieverbruik en door de gebruikte materialen.

Voor het doen van een aanvraag moet je een model programmaplan volledig invullen en een rekenmodel voor CO-reductie indienen. Beide documenten kun je downloaden op de webpagina van BZK. In het rekenmodel wordt ook berekend wat de opschalingspotentie (direct/indirect) is van je aanpak. Ook dien je een kennis- en leerplan in voor je programma en hoe je het programma gaat organiseren. De kern van je aanvraag wordt bepaald door de feiten uit het rekenmodel: je beschrijft hoeveel (op postcode6-niveau) van welke woningtypen je concreet gaat verduurzamen met welke aanpak en materialen. Het model berekent dan de verwachte CO-besparing. Deze dient tenminste 50% te bedragen. Woningeigenaren (of vertegenwoordigers van woningeigenaren) moeten onderdeel zijn van het samenwerkingsverband, wat onderstreept dat zij daadwerkelijk van plan zijn om de genoemde woningen volgende de beschreven aanpak te gaan realiseren. Het is wel mogelijk om gedurende de uitvoering nog veranderingen door te voeren in welke woningen daadwerkelijk zijn verduurzaamd.

Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn over hoe je project kan meedingen voor de MEER. Daarom hebben we met BZK alvast een lijst met veelgestelde vragen samengesteld. In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben we onlangs ook een informatiewebinar georganiseerd. Via onderstaande link kan je die terugkijken.

MEER INFORMATIE

Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn over hoe je project kan meedingen voor de MEER. Daarom hebben we met BZK een lijst met veelgestelde vragen samengesteld. In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben we onlangs ook een informatiewebinar georganiseerd. 

Verbouwstromen is beschikbaar om hulp te bieden bij het doen van een aanvraag. Voor vragen en voor ondersteuning kun je een mail sturen naar meer@verbouwstromen.nu. Wij nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven over het laatste nieuws van Verbouwstromen?

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Verbouwstromen ondersteunt het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) in het realiseren van haar doelen en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.